Přejít k obsahu


Dobrovolnictví jako nepostradatelný nástroj sociální inkluze

Citace:
SLOWÍK, J. Dobrovolnictví jako nepostradatelný nástroj sociální inkluze. Sociální práce (Sociálna práca), 2011, roč. 11, č. 4, s. 43-48. ISSN: 1213-6204
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Volunteering as an indispensable tool for promoting social inclusion
Rok vydání: 2011
Název zdroje: Asociace vzdělavatelů v sociální práci
Autoři: PhDr. Josef Slowík Ph.D.
Abstrakt CZ: Dobrovolnictví můžeme považovat za aktivitu, která se v podmínkách naší společnosti začíná v posledních několika letech velmi úspěšně rozvíjet především v oblasti sociálních služeb – a nejenom tam. Současně je to ale také významný nástroj podpory vytváření inkluzivního prostředí, které je nezbytnou součástí občanské společnosti. Autor představuje souvislosti dobrovolnictví s ohledem právě na problematiku sociální inkluze – včetně příležitostí i případných rizik, která s sebou rozvoj těchto fenoménů aktuálně přináší.
Abstrakt EN: Volunteering can be regarded as an activity which, in terms of our society started to be developed very successfully in the last few years – primarily in social services, but ot only there. At the same time it is also an important tool in support of creating an inclusive environment that is the essential part of civil society. The author presents the context of volunteer service with regard to issues of social inlusion, including the opportunities and risks that can come actually with the development of these phenomena.
Klíčová slova

Zpět

Patička