Přejít k obsahu


Mistr a univerzitní rektor Havel z Úterý

Citace:
STOČES, J. Mistr a univerzitní rektor Havel z Úterý. In Sborník k poctě Evy a Karla Waskových, západočeských archivářů. Plzeň: Marie Wasková, 2011. s. 63-76. ISBN: 978-80-254-9293-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Master and University Rector Havel from Úterý
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Marie Wasková
Autoři: PhDr. Jiří Stočes Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie si klade za cíl systematicky utřídit a popsat životní osudy Havla z Úterý, studenta a později mistra artistické fakulty pražské třífakultní univerzity, který žil na přelomu 14. a 15. století. Během svého nadprůměrně dlouhého studia pode všeho nijak nevynikal, řádným členem sboru mistrů fakulty se stal po řadě peripetií až díky secesi způsobené vydáním Dekretu Kutnohorského. Vrcholem jeho kariéry bylo zvolení rektorem v roce 1414. Na artistické fakultě pak působil až do své smrti, přičemž naposledy je doložen jako její děkan v zimním semestru 1423/1424, tedy v době, kdy fakulta pod tlakem válečných událostí na řadu let zastavila svoji činnost.
Abstrakt EN: The study aims at providing a systematic description of the career of Havel from Úterý, a student and later on a master at the artistic faculty within the University of Three Faculties in Prague living at the turn of the 14th and 15th century. In the course of his abnormally long study he did not excel in any particular way. After a number of professional twist and turns, he only becam a regular member of the faculty staff after due to the secession caused by the issue of Kutná Hora Decree. The prime of his career came about after his having been elected rector in 1414. He worked at the artistic faculty until his dead. The last record of his holding the post of its dean originates from the winter semester of 1423/1424, i. e. form within the period when the faculty virtually stopped working under the pressure of the Hussite wars.
Klíčová slova

Zpět

Patička