Přejít k obsahu


Die Prager Juristenuniversität nach 1409 - Agonie, Auslaufmodell oder die Suche nach einem neuen Anfang?

Citace:
STOČES, J. Die Prager Juristenuniversität nach 1409 - Agonie, Auslaufmodell oder die Suche nach einem neuen Anfang?. Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 2010, roč. 49, č. 2, s. 65-70. ISSN: 0323-0562
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Prague Law University after 1409 ? Agony, Inertia or the Search for a New Beginning?
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Univerzita Karlova v Praze
Autoři: PhDr. Jiří Stočes Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie se pokouší odpovědět na tři základní otázky: Zda se Dekret Kutnohorský vztahoval rovněž na samostatnou právnickou univerzitu v Praze, nakolik byla tato univerzita poškozena následnou secesí příslušníků saského, polského a bavorského univerzitního národa a především zda lze tento královský mandát pro ve vztahu ke právnické univerzitě považovat za zásadní zlom, který v podstatě zapříčinil její zánik.
Abstrakt EN: The study attempts to answer three basic questions: Whether or not the regulations of the Kuttenberger Decree encompassed the independent Law University in Prag; to what degree was the institution harmed by the secession of the members of the Saxon, Polish and Bavarian university nations that followed the Decree?s issue; and above all whether or not should we consider this king?s mandate a turning point which more or less brought about the end of this institution.
Klíčová slova

Zpět

Patička