Přejít k obsahu


Nonverbal creativity in technical education and its influence on the school management

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Nonverbal creativity in technical education and its influence on the school management. Journal of Technology and Information Education, 2010, roč. 2, č. 3, s. 37-42. ISSN: 1803-537X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Nonverbal creativity in technical education and its influence on the school management
Rok vydání: 2010
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek pojednává o výzkumu tvořivých schopností v rámci projektu Nonverbální tvořivost v technické výchově uskutečňovaného v rámci grantu GAČR 406/07/0109. Tento projekt se zabývá nejen výzkumem samotné neverbální tvořivosti, ale zároveň se pokusí ukázat jak tuto tvořivost rozvíjet v technicky orientovaných předmětech při práci se školním vzdělávacím programem.
Abstrakt EN: Article handles about research creative ability in terms of project Nonverbal creativity in technical education accomplish in terms of grant GAČR 406/07/0109. This project deal with not only research himself nonverbal creativity, but at the same time try to show as this creativity evolve in technically oriented subjects of school educational programmes.
Klíčová slova

Zpět

Patička