Přejít k obsahu


Pražské univerzitní národy do roku 1409

Citace:
STOČES, J. Pražské univerzitní národy do roku 1409. 1.. vyd. Praha : Karolinum, 2010, 308 s. ISBN: 978-80-246-1627-8
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prague University Nations before 1409
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Karolinum
Autoři: PhDr. Jiří Stočes Ph.D.
Abstrakt CZ: S univerzitními národy se na moderních univerzitách dávno nesetkáváme, ovšem ve středověku představovaly jeden z pilířů univerzitní samosprávy. Kniha se nejprve zabývá jejich vznikem v Boloni a Paříži. Oba tyto vzory působily i v Praze, v otázce národů však převládl model pařížský. Za klíčový moment v dalším vývoji lze označit odtržení právnické univerzity v roce 1372, kdy dochází i ? rozdělení národů. Proto jsou následně analyzovány na obou pražských univerzitách zvlášť, a to z hlediska jejich funkce, početnosti, majetku, sociálního zázemí, vzájemných konfliktů či ikonografie. V závěru je připojen exkurz s průběžnými výsledky prosopografického výzkumu saského národa pražské juristické univerzity.
Abstrakt EN: It has been a long time since the division into the so-called university nations vanished from practice at modern universities. However, exactly this division created one of the pillars of the university self-rule throughout the Middle Ages. First of all, the book inquires into the origins of the university nations in Bologna and Paris. Even though both these models influenced the formation of the university nations at Prague University, the Paris model eventually prevailed. The crucial moment in the development of the university nations took place in 1372, when the law university broke away from the rest of the institution. This rupture incurred a corresponding separation of the university nations. That is why the ensuing part of the book treats both lines of the university nations separately, analyzing them with respect to their function, the number of their members, their financial situation, social background, iconography and their mutual conflicts. The treatise is concluded by an appendix presenting the state of the art in the prosopography of the Saxon nation at the Law University in Prague.
Klíčová slova

Zpět

Patička