Přejít k obsahu


The Individual Predisposition of the Elementary Child for Further Development of his Mathematical Thinking

Citace:
COUFALOVÁ, J., CHMELOVÁ, M. The Individual Predisposition of the Elementary Child for Further Development of his Mathematical Thinking. In Mathematical Eduaction in a Context of Changes in Primary School. Olomouc: Univerzita Palackého, 2010. s. 20. ISBN: 978-80-244-2512-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Individual Predisposition of the Elementary Child for Further Development of his Mathematical Thinking
Rok vydání: 2010
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: Doc. PaedDr. Jana Coufalová CSc. , Mgr. Miroslava Chmelová
Abstrakt CZ: V rámci předvýzkumu s cílem mapovat individuální předpoklady žáků prvního stupně pro další rozvoj jejich matematického myšlení provedeného v roce 2009 byla vytvořena a žákům prvního stupně prezentována gradovaná série 15 matematických úloh různé obtížnosti. Kvalitativní i kvantitativní zpracování výsledků ukázalo značné individuální rozdíly v úspěšnosti řešení úloh, které přesahují aktuální úroveň učiva daného ročníku, i v postupech řešení. Významné rozdíly byly zaznamenány i v časech potřebných k řešení úloh jednotlivými žáky.
Abstrakt EN: This paper describes the results of preliminary research conducted in 2009 with the goal of mapping out primary students? individual predisposition for further development of mathematical thinking. A series of mathematical problems with gradually increasing levels of difficulty was created and presented to the primary students. It was found out that a relatively high percentage of students are able to solve even more difficult problems than it would corresponded to the common curriculum in particular grade. The important variations were also recorded in time students needed for successful a particular problem solving.
Klíčová slova

Zpět

Patička