Přejít k obsahu


Psychosociální aspekty v přístupu učitele k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

Citace:
SLOWÍK, J. Psychosociální aspekty v přístupu učitele k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. In Psychologie ve vzdělávání učitelů a v jejich profesní činnosti. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009, s. 113-117. ISBN: 978-80-7043-802-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Psychosocial aspects in teacher´s approach to students with special educational needs
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Josef Slowík Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se věnuje reflexi některých významných faktorů ovlivňujících zásadním způsobem formování přístupu učitele k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří jsou vzděláváni v běžných školách. Autor upozorňuje především na význam informovanosti učitelů o problematice zdravotního postižení a sociálního znevýhodnění, osobní zkušenosti setkání s handicapovanými osobami, ale také filozofických pohledů a postojů učitele k lidem s postižením či znevýhodněním.
Abstrakt EN: The contribution attends to reflection of some important factors that basically affect forming of teacher´s approach to students with special educational needs, which are educated in ordinary schools. Author reminds especially importance of teacher´s forknowledge in the area of disabilities and handicaps, same as the personal experience with previous contact with handicapped persons, but also teacher´s philosophic views and attitudes towards the people with disability and handicap.
Klíčová slova

Zpět

Patička