Přejít k obsahu


Databáze v historické vědě

Citace:
KŘIVOHLAVÁ, B., STOČES, J. Databáze v historické vědě. Český časopis historický, 2003, roč. 101, č. 2, s. 475-478. ISSN: 0862-6111
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2003
Autoři: Barbora Křivohlavá , Jiří Stočes
Abstrakt CZ: Zpráva ze dvou pracovních seminářů věnovaných využití výpočetní techniky a zvláště databází v historickém výzkumu. Zatímco první seminář konaný v Praze je pouze lehce nastíněn (oba autoři patřili mezi jeho organizátory), podrobně je popsán průběh setkání německé Arbeitsgemeinschaft Geschichte und EDV na univerzitě v Marburku. V závěru zprávy se autoři pokoušejí na základě obou seminářů o určité srovnání mezi oběma zeměmi, pokud jde o oblast tzv. historical computing.
Abstrakt EN:
Klíčová slova

Zpět

Patička