Přejít k obsahu


Univerzita v uplynulém miléniu. Pesimistická skica začínajícího medievisty

Citace:
STOČES, J. Univerzita v uplynulém miléniu. Pesimistická skica začínajícího medievisty. In Univerzita v novém mileniu. Plzeň: Aleš Čeněk, 2004. s. 347-358. ISBN: 80-86473-62-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2004
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Jiří Stočes
Abstrakt CZ: Konferenční příspěvek k velmi obecně vymezenému tématu Univerzita v novém miléniu se pokouší nejprve důkladně popsat počátky univerzity a zdůraznit rozdílné chápání tohoto pojmu oproti dnešku. Toto hrdé a právně i správně zcela autonomní společenství vzdělanců, respektive studentů se postupem času stále více podřizuje státní moci, až se stává institucí zcela řízenou (a zároveň financovanou) státem. Dnešní univerzity jsou tak finančně, právně i personálně zcela odkázány na státní moc a logicky kopírují politické i hospodářské krize a převraty státu.
Abstrakt EN:
Klíčová slova

Zpět

Patička