Přejít k obsahu


Rostocký doklad o činnosti konzervátora práv pražského obecného učení

Citace:
STOČES, J. Rostocký doklad o činnosti konzervátora práv pražského obecného učení. In Evropa a Čechy na konci středověku. Praha: Filosofia, 2004. s. 395-411. ISBN: 80-7007-194-X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2004
Místo konání: Praha
Název zdroje: Filosofia
Autoři: Jiří Stočes
Abstrakt CZ: Studie upozorňuje na dosud literaturou nepovšimnutý proces z let 1398-1399, v němž z titulu subkonzervátora práv pražského obecného učení zasahoval na žádost studenta pražské univerzity kaminský děkan proti dvěma rostockým měšťanům. Proti jeho rozhodnutí však záhy vystoupil rostocký městský písař a s podporou měšťanů i místních kleriků podal odvolání k papeži. Celý případ, zachycený v mecklenburském diplomatáři, je jedním z nejstarších dokladů činnosti konzervátora práv pražské univerzity vůbec a zároveň první zmínkou o delegaci konzervátorských pravomocí na subkonzervátora. Neobvyklá je rovněž velká vzdálenost od Prahy. Konečně za překvapující lze označit i zjištění, že naprostá většina aktérů celého procesu na obou stranách v minulosti studovala na pražské právnické univerzitě, což potvrzuje klíčové postavení této univerzity pro šíření právnického vzdělání ve střední a severní Evropě.
Abstrakt EN:
Klíčová slova

Zpět

Patička