Přejít k obsahu


Hlavní směry současné historiografie středověkých univerzit : přehled středoevropské historické produkce po roce 1989 s důrazem na předhusitské pražské univerzity

Citace:
STOČES, J. Hlavní směry současné historiografie středověkých univerzit : přehled středoevropské historické produkce po roce 1989 s důrazem na předhusitské pražské univerzity. Český časopis historický, 2004, roč. 102, č. 2, s. 342-371. ISSN: 0862-6111
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2004
Autoři: Jiří Stočes
Abstrakt CZ: Bilanční zpráva o výzkumu středověkých univerzit v prostoru střední Evropy za posledních 15 let s častými přesahy do staršího období. Česká produkce je srovnávána s polskou a především německou jednak na poli pramenných edic, ale především v metodologicky vymezených okruzích, které se autorovi ve sledovaném období jeví jako za progresivní, totiž prosopografie, sociálních výzkum středověké inteligence, komparativní studia a téma univerzitní každodennosti ve středověku.
Abstrakt EN:
Klíčová slova

Zpět

Patička