Přejít k obsahu


Pátrání po původu semestru : příspěvek k univerzitní chronologii

Citace:
STOČES, J. Pátrání po původu semestru : příspěvek k univerzitní chronologii. Acta Universitatis Carolinae. Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 2007, roč. 47, č. 1-2, s. 59-74. ISSN: 0323-0562
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Search for the Origins of ´Semester´. A Contribution to the Chronology of the Academic Year
Rok vydání: 2007
Autoři: Jiří Stočes
Abstrakt CZ: Autor studie hledá počátky dělení akademického roku na semestry (které se takto ovšem ve středověku ještě nenazývaly) na středověkých univerzitách. Jisté počátky je možné spatřovat na pařížské univerzitě, ovšem délka jednotlivých kurzů zdejších dvou nestejně dlouhých obdobích v podstatě nebyla nijak závislá. Zásadním momentem se jeví zavedení půlročního funkčního období nejprve děkanů artistické fakulty a posléze i rektorů pražské třífakultní univerzity. Toto půlroční správní období se postupně během 14. století prosadilo na všech ostatních tehdejších univerzitách střední Evropy s výjimkou Kolína nad Rýnem. Organizace výuky se této správní periodicitě začala následně pozvolna přizpůsobovat, poprvé možná již koncem 14. století v Erfurtu, jistě na počátku 15. století v Krakově.
Abstrakt EN: The author tries to track down the origins of dividing of the academic year into semesters at medieval universities (although the term itself was not used at that time). First signs of the concept of semester could be found at the Paris university, where the academic year got split up into two unequally long periods of time. Therefore, it seems that the decisive move was done at the Prague university, first by their introducing the half-year office period for the deans of the faculty of arts and then by imposing the same measure on the rectors of the three-faculties´ university. Gradually, the half-year administration periods got established at all the contemporary central European universities, with the exception of the Köln university. The course syllabi started to adapt to the new administrative division of the academic year by degrees, at first maybe at the Erfurt university at the end of the 14th century, definitely at the Cracow university at the beginning of the 15th century.
Klíčová slova

Zpět

Patička