Přejít k obsahu


The actual level of sport gymnastics of upper-primary students

Citace:
VALACH, P., NOVÁK, Z. The actual level of sport gymnastics of upper-primary students. In Book of abstracts of 4th FIEP European Congress. Bratislava: Comenius University, 2007. s. 146-146. ISBN: 978-80-969343-9-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The actual level of sport gymnastics of upper-primary students
Rok vydání: 2007
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Comenius University
Autoři: Petr Valach , Zdeněk Novák
Abstrakt CZ: Sportovní gymnastika je neodmyslitelnou součástí obsahu výuky tělesné výchovy a všeobecné sportovní přípravy na všech stupních českých škol. V dřívějších dobách byla považována za jedno z nejlepších řešení všeobecného tělesného rozvoje, a proto byla na školách více zařazována a prosazována. I některé současné výzkumy ukazují, že základní gymnastická průprava souvisí s úspěšností v mnoha sportovních odvětvích. V dnešní době se však bohužel stává stále méně populární jak z hlediska žáků, tak i učitelů, a bývá nahrazována jinými, na prostředky, organizaci a metody výuky méně náročnými druhy tělesné výchovy. Naše práce je zaměřena na zjištění aktuální úrovně osvojení vybraných pohybových dovedností sportovní gymnastiky u žáků staršího školního věku. Testování proběhlo na pěti základních školách a pěti víceletých gymnáziích v Plzni. Na základě získaných výsledků jsme vyhodnotili a porovnali úroveň osvojení gymnastických dovedností na vybraných školách.
Abstrakt EN: Sport gymnastics is essential part of physical education at all levels of Czech schools. But today this sport becomes less popular among students and even among teachers who substitute sport gymnastics with other kinds of physical activities. The aim of this study is to identify the actual level of acquirement of choosen sport gymnastic motor skills of upper-primary students. Our testing was executed in 10 primary schools in Pilsen. On the base of results we evaluated and compared the level of acquirement of gymnastic motor skills in the choosen schools.
Klíčová slova

Zpět

Patička