Přejít k obsahu


Kvestie Tomáše Akvinského o povaze učitelského povolání

Citace:
STOČES, J. Kvestie Tomáše Akvinského o povaze učitelského povolání. In Dějepis XXII. Plzeň: Západočeská univerzita, 2006. s. 20-27.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Jiří Stočes
Abstrakt CZ: Na základě řešení kvestie "Utrum docere sit actus vitae activae vel contemplativae", které vypracoval Tomáš Akvinský ve 13. století, se autor kriticky zamýšlí nad současnou polaritou mezi požadavky na odbornost a zároveň praktickou pedagogickou a didaktickou dovednost učitele na českých vysokých školách a zvláště pak na pedagogických fakultách.
Abstrakt EN:
Klíčová slova

Zpět

Patička