Přejít k obsahu


Disputace a kvodlibet na středověké univerzitě

Citace:
STOČES, J. Disputace a kvodlibet na středověké univerzitě. In Univerzita. Plzeň: Aleš Čeněk, 2005. s. 384-395. ISBN: 80-86898-60-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2005
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Jiří Stočes
Abstrakt CZ: Příspěvek se pokouší na základě dosavadní odborné literatury přehledně vyložit vznik, charakter a vývoj disputací na středověkých univerzitách a podat jejich základní typologii. Zvláštní pozornost je věnována disputacím v pražském předhusitském univerzitním prostředí, především je detailně popsán průběh slavnostního výročního kvodlibetu.
Abstrakt EN:
Klíčová slova

Zpět

Patička