Přejít k obsahu


Textilní techniky na 1. stupni základní školy

Citace:
HONZÍKOVÁ, J. Textilní techniky na 1. stupni základní školy. In XVI. DIDMATTECH 2003. Část II. Olomouc: Votobia, 2003. s. 439-442. ISBN: 80-7220-150-6
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Textile techniques for younger students of elementary schools
Rok vydání: 2003
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Votobia
Autoři: Jarmila Honzíková
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o významu textilních technik v pracovních činnostech na 1. stupni základní školy. představuje zařazování těchto technik ve školních osnovách v minulosti a současnosti.
Abstrakt EN: The text is concerned on the importance of textile techniquestaught for younger students of Elementary Schools. It presents the use and including these techniques in to studying programmes of the elementary schools in the past and today.
Klíčová slova

Zpět

Patička