Přejít k obsahu

Vnitřní soutěž

Tyto projekty slouží k inovaci, modernizaci stávajících předmětů, zavedení nových předmětů do výuky, či dovybavení pomůckami pro výuku. Jedná se o podporu MŠMT administrovanou v rámci ZČU.

Přehled řešených projektů VS za posledních 5 let najdete zde:

O podporu v rámci Vnitřní soutěže žádá garant předmětu v součinnosti s vyučujícími předmětu obvykle během prosince předcházejícího roku, než na který je cílena podpora. Projekty jsou jednoleté a jsou řešeny zpravidla od dubna do prosince. Závěrečná zpráva je předkládána v lednu dalšího roku. Další informace včetně formulářů najdete zde.

Patička