Přejít k obsahu

SVK na FPE ZČU v Plzni v roce 2017

Číslo

Název

Řešitel

PFR 2017

SVK1-2017-001

Olympiáda techniky Plzeň 2017

Mgr. Jan Krotký, Ph.D.

(KMT)

126 163 Kč

SVK1-2017-004

Olympiáda z ruského jazyka pro studenty plzeňských středních škol 2

Doc. Liudmila Valova, CSc.

(KRF)

39 130,40 Kč

SVK1-2017-006

Rozvíjení interkulturní komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků 2

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.

(KRF)

54 195,60 Kč

SVK1-2017-007

Ženské téma ve výchově a vzdělávání

Doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.

(KHI)

68 908 Kč

SVK1-2017-009

Interdisciplinární studentská vědecká konference doktorandů FPE 7. ročník

Mgr. Martina Kupilíková

(KVD)

118 705,20 Kč

SVK1-2017-015

Interdisciplinární studentská vědecká konference s hudební tematikou II.

Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D.

(KHK)

36 130,40 Kč

SVK1-2017-020

Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku II

Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

(KHK)

76 260,80 Kč

Celkem

518 494,40

Patička