Přejít k obsahu

SVK na FPE ZČU v Plzni v roce 2016

Číslo

Název

Řešitel

PFR 2016

SVK1-2016-004

Rozvoj interkulturní komunikativní kompetence ve výuce cizích jazyků

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.

(KRF)

38,94 tis. Kč

SVK1-2016-012

Adekvátní a kreativní využití literárních textů v hodinách německého jazyka na středních školách a gymnáziích

Mgr. Julia Wittmann, B. A.

(KNJ)

54,38 tis. Kč

SVK1-2016-024

Olympiáda techniky Plzeň 2016

Mgr. Jan Krotký, Ph.D.

(KMT)

120,16 tis. Kč

SVK1-2016-002

Inovace v hudební výchově na 2. stupni ZŠ (nové učebnice, inovativní témata, nové metody)

PhDr. Štěpánka Lišková, Ph.D.

(KHK)

88,88 tis. Kč

SVK1-2016-008

Militarismus a branné prvky ve socialistickém vyučování v době studené války

PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.

(KHI)

51,00 tis. Kč

SVK1-2016-003

Teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího věku

Doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

(KHK)

84,67 tis. Kč

SVK1-2016-005

Významné události v současné hudební kultuře pohledem studentů

Doc. PaedDr. Daniela Mandysová

(KHK)

71,16 tis. Kč

SVK1-2016-001

Interdisciplinární studentská vědecká konference s hudební tematikou

Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D.

(KHK)

50,13 tis. Kč

SVK1-2016-010

Interdisciplinární studentská vědecká konference doktorandů FPE 6. ročník

Mgr. Lenka Benediktová

(KVD)

141,00 tis. Kč

Celkem

824,17 tis. Kč

Patička