Přejít k obsahu

Studentské vědecké konference (SVK)

Grantový systém podporuje organizaci studentských vědeckých konferencí, na kterých jsou prezentovány výsledky výzkumu prováděného studenty při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů, a který je bezprostředně spojen s jejich vzděláváním. Žádost podává akademický pracovník v době od prosince do února následujícího roku a konference probíhá v témže roce, kdy je projekt přidělen.

Přehled projektů řešených na FPE během posledních pěti let najdete zde:

Další informace, včetně žádosti o projekt SVK najdete zde.

Patička