Přejít k obsahu

SGS v roce 2018

V roce 2018 byly na FPE řešeny tyto projekty SGS.

Číslo projektu

Řešitel, spoluřešitel

Název projektu

Doba trvání v letech

SGS-2018-019

Doc. Ing. Václav Vrbík, CSc.

(KVD)

Výzkum vlivu informačních a komunikačních technologií na vzdělávání

3

SGS-2018-027

Mgr. Jan Krotký, Ph.D.

(KMT)

Inovace výuky techniky a technické výchovy na základních školách

3

SGS-2018-004

Doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D.

(KHI)

Městečka českého severozápadu za třicetileté války

2

SGS-2018-032

Mgr. Petr Valach, Ph.D.

(KTV)

Diagnostika úrovně pohybové aktivity ve vztahu k motorickým předpokladům a kognitivním funkcím člověka

2

SGS-2018-038

Mgr. Michaela Pešková, Ph.D.

(KRF)

Komunikační kompetence ve výuce cizích jazyků: postoje studentů učitelství jazykových oborů

2

SGS-2018-054

Doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.

(KHI)

Odkaz plzeňského vědce, pedagoga a buditele Josefa Františka Smetany

2

Patička