Přejít k obsahu

SGS v roce 2017

V roce 2017 byly na FPE řešeny tyto projekty SGS.

Číslo projektu

Řešitel, spoluřešitel

Název projektu

Doba trvání v letech

SGS-2017-001

Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková, Ph.D.

(KMT)

Vztah dosažené úrovně manuální zručnosti ke stupni projevované kreativity a jeho dopad na rozvoj technických dovedností

2

SGS-2017-002

Mgr. Daniela Benešová, Ph.D.

(KTV)

Hodnocení pohybových předpokladů dětí, mládeže a dospělých

2

SGS-2017-034

Mgr. Zdeněk Lomička

(KVD)

Možnosti offline podpory výuky programování na základních školách

3

SGS-2017-020

Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

(KPS)

Strach školních dětí a jeho zvládání - copingové strategie v zátěžových situacích očima dětí a učitelů

3

SGS-2017-026

Mgr. Jiří Kout, Ph.D.

(CBG)

Molekulárně-morfologická taxonomie lignikolních hub

2

Patička