Přejít k obsahu

SGS v roce 2016

V roce 2016 byly na FPE řešeny tyto projekty SGS.

Číslo projektu

Řešitel, spoluřešitel

Název projektu

Doba trvání v letech

SGS-2016-044

Mgr. Lenka Benediktová

(KVD)

Multimediální potenciál interaktivních elektronických učebnic přírodopisu dostupných pro tablety

3

SGS-2016-054

Mgr. Linda Pospíšilová

(KVD)

Hodnocení přínosu digitálního portfolia jako nástroje rozvoje autonomie a jazykových kompetencí VŠ studentů

3

SGS-2016-024

Prof. RNDr. Michal Mergl, CSc.

(CBG)

Zmlazování semenáčků stromů v sekundárních lesních porostech

3

SGS-2016-055

Doc. RNDr. Pavel Mentlík, Ph.D.

(CBG)

NaturTECH 2

3

SGS-2016-020

Mgr. Jaroslav Pavelka, Ph.D.

(CBG)

Mléko v pravěku. Výpověď keramických nádob pomocí imunologických testů

2

SGS-2016-021

Mgr. Jan Fadrhonc

(KMT)

Orientace v 3D prostoru a rozvoj prostorové představivosti výukou 3D modelování

2

SGS-2016-019

doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D.

(KHI)

Anbanterové z Rozndorfu. Kašperskohorská měšťanská elita na přelomu 16. a 17. století

2

SGS-2016-040

Mgr. Věra Knappová, Ph.D.

(KTV)

Úroveň koordinačních schopností dětí předškolního a mladšího školního věku, možnosti jejich ovlivnění cílenou pohybovou intervencí

2

SGS-2016-023

Mgr. Jan Král

(KVD)

Didaktické prostředky ve výuce elektroniky a elektrotechniky na středních školách

2

SGS-2016-042

Mgr. Jan Baťko

(KVD)

Potenciál robotické stavebnice ve výuce na základní škole

2

SGS-2016-046

Mgr. Martina Kupilíková

(KVD)

Programování jako prostředek pro rozvoj logického myšlení žáků při výuce matematiky

2

SGS-2016-050

Mgr. Jana Königsmarková

(KČJ)

Proměna poetiky Konstantina Biebla na přelomu 40. a 50. let

2

SGS-2016-035

Mgr. Václav Salcman, Ph.D.

(KTV)

Úroveň kvality zrakových funkcí ve vztahu k pohybové aktivitě

2

SGS-2016-002

Mgr. Petr Simbartl

(KMT)

Vliv a dodržování tradic na 1. st. ZŠ

2

SGS-2016-063

Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.

(KPS)

Studium na FPE jako prostor pro utváření profesní identity budoucího učitele

2

SGS-2016-051

PhDr. Jiří Stočes, Ph.D.

(KNJ)

Tři sondy do dějin Němců v Čechách

2

Patička