Přejít k obsahu

SGS v roce 2015

V roce 2015 byly na FPE řešeny tyto projekty SGS.

Číslo projektu

Řešitel, spoluřešitel

Název projektu

Doba trvání v letech

SGS-2015-029

Mgr. Michaela Voltrová

(KNJ)

Vytvoření modelu pro výuku německé gramatiky na bázi jazykové animace a ověření jeho efektivity v praxi

2

SGS-2015-030

Mgr. Petr Valach, Ph.D.

(KTV)

Diagnostika motorických předpokladů ve vztahu k sociálním aspektům

2

SGS-2015-068

Mgr. Veronika Cholevová

(CBG)

Fenotypová plasticita chlorokokálních řas pod vlivem těžkých kovů

2

SGS-2015-005

Doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D.

(KHI)

1648. Königsmarck ante portas. Obležení Prahy a konec třicetileté války

1

SGS-2015-012

Mgr. Lenka Benediktová

(KVD)

Rozvojový potenciál mobilních aplikací ve výuce přírodopisu na základní škole

1

SGS-2015-011

Mgr. Jan Baťko

(KVD)

Vliv robotické stavebnice LEGO na rozvoj abstraktního myšlení žáků základní školy

1

SGS-2015-025

Mgr. Petr Simbartl

(KMT)

Metody práce s interaktivními učebnicemi na základní škole

1

SGS-2015-036

PhDr. Jana Sováková, CSc.

(KRF)

Postavení ruštiny v globálním světě

1

SGS-2015-072

PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.

(KHI)

70. výročí osvobození Plzně

1

SGS-2015-075

Mgr. Jiří Kout, Ph.D.

(CBG)

Sekvenační analýza lignikolních hub

1

SGS-2015-078

RNDr. Pavel Vlach, Ph.D.

(CBG)

Migrační schopnosti raka kamenáče (Austropotamoboius torrentium) v souvislosti s ochranou raků

1

Patička