Přejít k obsahu

Projekty SGS

Projekty studentské grantové činnosti (SGS) jsou cíleny na podporu vědecké činnosti studentů doktorských či magisterských studijních programů. Jsou 1-3 leté a podává je vedoucí výzkumu s tím, že studenti jsou spoluřešiteli. Navržené projekty jsou podávány od prosince do začátku února příslušného roku.

Přehled projektů řešených na FPE během posledních pěti let najdete zde:

Další informace, včetně žádosti o projekt SGS najdete zde.

Patička