Přejít k obsahu

Podpůrný fond (PUF) pro realizaci publikačních výstupů na FPE ZČU v Plzni

Podpůrný fond FPE (PUF) je určen pro podporu publikační činnosti pracovníků FPE, na něž nebyly požadovány prostředky z jiných grantových zdrojů. Projekty jsou přijímány 3x ročně a to v dubnu, červnu a září.

Vyhlášení PUF 2019 včetně formuláře pro žádost o dostaci (formát .docx) je zde.

Projekty řešené v roce 2018 najdete zde.

Patička