Přejít k obsahu

Grantový systém pro akademické pracovníky FPE

Grantový systém pro akademické pracovníky FPE (GRAK) je vyhlašovaný děkanem FPE na podporu publikační aktivity akademických a vědeckých pracovníků FPE ZČU. 

Cílem je podpořit formou individuálních grantových příspěvků a cílové odměny publikační aktivity pracovníků FPE ZČU, které budou uznány v rámci hodnocení publikačních výstupů podle Metodiky 17+.

Pro rok 2019 vyhlašujeme I. kolo podávání projektů GRAK, v němž je možné podat projekty do 31. 1. 2019.

Vyhlášení a žádost o grant GRAK 2019 je zde.

Projekty řešené za posledních pět let naleznete zde:

Patička