Přejít k obsahu

Projekty GAPE

Grantová agentura FPE ZČU vznikla v roce 2007 jako aktivita, která měla podpořit vědeckou a publikační aktivitu studentů FPE a jejich školitelů od roku 2008. GAPE aktivita byla ukončena v souvislosti se vznikem centrální Studentské grantové soutěže ZČU (SGS). Projekty studentů byly podávány na jeden kalendářní rok. Soutěž byla vyhlašována děkankou FPE ZČU v lednu roku řešení.

Patička