Přejít k obsahu

BAPE v roce 2017

V roce 2017 byly na FPE řešeny tyto projekty BAPE.

Řešitel

Název projektu

Tereza Kočová

(KNJ)

Kronika obce Tis u Blatna jako etnografický pramen k poznání tradic zdejšího německého obyvatelstva v 1. polovině 20. století

Jana Hlavová

(KČJ)

Předškolní příprava v Německu, Rakousku a v ČR

Lukáš Jesínek

(KHI)

Václav Spěváček. Historik plzeňského školství.

Kateřina Čubová, Dis.

(KMT)

Rozvoj předškolního dítěte v oblasti porovnávání, uspořádání a práce s celkem

Veronika Bárová

(KPS)

Stigma a autismus

Patička