Přejít k obsahu

Projekty BAPE

Bakalářská agentura FPE ZČU vznikla v roce 2010 na podporu vědecké a publikační aktivity studentů bakalářských studijních programů FPE a jejich vedoucích prací od roku 2011. Projekty jsou podávány na jeden kalendářní rok. Soutěž vyhlašuje děkan FPE ZČU v prosinci, vždy na následující rok.

Pro rok 2019 vyhlašujeme I. kolo podávání projektů BAPE, v němž je možné podat projekty do 31. 1. 2019.

Vyhlášení a žádost o grant BAPE 2019 je zde.

Řešené projekty za posledních 5 let naleznete zde:

V letech 2014-16 nebyla soutěž vyhlášena.

Patička