Přejít k obsahu

Projekty

Zaměstnanci fakulty se podílí na řešení projektů podporovaných externími finančními zdroji mimo ZČU, což jsou výzkumné projekty, zahraniční projekty a projekty OP VVV a ESF.

FPE každoročně řeší  projekty Vnitřní soutěže financované z MŠMT, zaměřené na inovaci stávajících předmětů, zavedení nových předmětů do výuky, či dovybavení pomůckami pro výuku.

Na FPE jsou řešeny projekty Studentské grantové činnosti, financované ze ZČU, které jsou zaměřeny na podporu vědecké činnosti studentů doktorských či magisterských studií. Studenti doktorských a magisterských studií jsou podporování i v rámci Studentských vědeckých konferencí. Pracovníci po dokončení doktorského studia jsou podporování v rámci projektů POSTDOC.

FPE z prostředků získaných za vědecké výstupy podporuje další rozvoj vědeckých výstupů v rámci svého Grantového systému pro akademické pracovníky, dále podporuje výzkum studentů bakalářských studijních programů v rámci Bakalářské agentury a další výzkumná činnost je podporována 3x ročně v rámci Podpůrného fondu FPE.

Patička