Přejít k obsahu

Hodnocení VaV podle kateder

Získané RIV body jsou uvedeny podle roku uložení do databáze, podle kateder a podle jejich tvůrců.  Grafické vyjádření zisku RIV bodů v letech 2009-2012 podle kateder a roku naleznete v položce Srovnání.

Konkrétní rozdělení RIV bodů na jednotlivých katedrách v letech:

  • 2005
  • 2006
  • 2007
  • 2008
  • 2009
  • 2010
  • 2011

Patička