Přejít k obsahu

Hodnocení VaV

Hodnocení kvality vědy a výzkumu v akademickém prostředí na FPE probíhá od roku 2004.

Význam hodnocení narůstá v každém roce, neboť se od něj odvíjí významná část rozpočtových zdrojů FPE.  Hodnocení je prováděno podle metodiky RVV každoročně, s výpočtem RIV bodů. Hodnocení příslušného roku vychází z předcházející pětiletého období.

Zdrojová data k hodnocení jsou dostupná na internetových stranách RVV pro  roky 2009, 2010, 2011 a 2012.

Na následujícím grafu je zobrazeno srovnání kateder za roky 2009-2012 podle RIV bodů.

 

Patička