Přejít k obsahu

Navazující magisterský obor Výchova ke zdraví

Možnosti uplatnění absolventa navazujícího magisterského studia Učitelství výchovy ke zdraví

 

  • Ve výkonu profese učitele vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví na ZŠ.
  • Ve studium v doktorské studijním oboru se zamřením na pedagogiku, oborovou didaktiku a na další příbuzné obory.
  • Ve vykonávání profese pedagogického pracovníka (za předpokladu doplnění postgraduálního kurzu podle požadavků vycházející ze Zákona o pedagogických pracovnících) na úrovni: vychovatele ve školní družině, vychovatele v domově mládeže, vychovatele ve středisku výchovné péče, vychovatele v dětském domově, pedagoga volnočasových aktivit atd.
  • Ve vykonávání profese pracovníka v sociálních službách (za předpokladu doplnění postgraduálního kurzu podle požadavků vycházející ze Zákona o sociálních službách) na úrovni: vychovatele-pedagoga, asistenta sociálních služeb atd.
  • Ve vykonávání profese odborného pracovníka – lektora v neziskové organizaci se zaměřením na podporu zdraví, preventivní programy a humanitně-sociální projekty.
  • Ve vykonávání profese odborného pracovníka – lektora ve firmách – organizování a realizování normativních kurzů se zaměřením na podporu zdraví.
  • Ve vykonávání profese odborného pracovníka – referenta ve státní službě (za předpokladu doplnění postgraduálního kurzu podle požadavků vycházející ze Zákona o státní službě) se zaměřením na oblast školství, edukační podporu zdraví, primární prevenci rizikového chování atd.
  • Ve vykonávání podnikatelské a živnostenské činnosti se zaměřením na výchovu ke zdraví a podporu zdraví.

  Ke stažení zde.

Patička