Přejít k obsahu

Kontakty na vyučující

Akreditační garant oborů Výchova ke zdraví a Učitelství výchovy ke zdraví:

Doc. PhDr. Jana Miňhová, CSc.

Studijní garant a kontaktní učitel pro obory Výchova ke zdraví a Učitelství výchovy ke zdraví:

PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.

E-mail: msvoboda@kps.zcu.cz

Telefon: 377636379

Pracovna: Ch210b (Chodské nám. 1)

Obory Výchova ke zdraví a Učitelství výchovy ke zdraví jsou zajišťovány akademickými pracovníky z následujících pracovišť: 

Centrum biologie, geověd a envigogiky FPE ZČU v Plzni

Katedra chemie FPE ZČU v Plzni

Katedra ošetřovatelství a porodní asistence FZS ZČU v Plzni

Katedra pedagogiky FPE ZČU v Plzni

Katedra psychologie FPE ZČU v Plzni

Katedra tělesné a sportovní výchovy FPE ZČU v Plzni

Katedra teoretických oborů FZS ZČU v Plzni

Katedra záchranářství a technických oborů FZS ZČU v Plzni

 

Patička