Přejít k obsahu

Oddělení psychologie zdraví a výchovy ke zdraví při Katedře psychologie


Studijní garant a kontaktní učitel oboru Výchova ke zdraví:

PhDr. Mgr. Michal Svoboda, Ph.D.
tel.: 377636379
e-mail: msvoboda@kps.zcu.cz

 

Základní informace o oddělení psychologie zdraví a výchovy ke zdraví

Oddělení vzniklo z rozhodnutí kolegia děkanky FPE ZČU v Plzni dne 25. 8. 2008 jako odborné interní pracoviště v rámci Katedry psychologie. V současné době zajišťuje vzdělávací a výzkumnou činnost v oblastech výchovy ke zdraví, osobnostně-sociálního rozvoje a psychologie primární prevence rizikového chování.


 

UPOZORNĚNÍ PRO STUDENTY

Žádáme studenty, aby využívali především úřední hodiny tajemnice katedry a konzultační hodiny vyučujících a aby omezili mailovou komunikaci. Zkušenosti ukazují, že mnoho mailů obsahuje zbytečné dotazy, neboť odpovědi lze obvykle nalézt na webu katedry či fakulty.

Při podávání žádostí nutno vycházet ze zásad a povinností uvedených ve Studijním a zkušebního řádu ZČU a informací studijního oddělení FPE. Student je povinnen podávat žádosti pouze na formulářích, které jsou ke stažení na webu FPE na adrese: http://fpe.zcu.cz/study/pro_studenty/formulare.html

Žádosti studentů vyřizuje PhDr. V.Holeček,Ph.D., zást.vedoucí KPS (psychologie)  a PhDr. Michal Svoboda, Ph.D. kontatakní učitel oboru Výchova ke zdraví (výchova ke zdraví) ve svých konzultačních hodinách (po předchozí domluvě i mimo tyto hodiny). K žádosti o uznání předmětu na základě předchozího studia se vždy vyjdřuje garant předmětu. Student je povinnen doložit k žádosti doklad o absolvování předmětu a dokumentaci o jeho rozsahu a obsahu.

Podle Studijního a zkušebního řádu ZČU, čl. 14, odst. 3 může student požádat VYUČUJÍCÍ VŠECH ZAPSANÝCH PŘEDMĚTŮ o náhradní způsob splnění studijních povinností, pokud se z vážných, zejména zdravotních důvodů nemohl povinné vzdělávací činnosti ve stanoveném rozsahu zúčastnit. Student odevzdá žádost s formulářem vyplněným a podepsaným vyučujícími jednotlivých předmětů na studijní oddělení - na začátku každého semestru, tj. do 14 dnů po jeho zahájení.

Děkujeme za pochopení a dodržování výše uvedených pravidel.

 

Patička