Přejít k obsahu

Vyjádření ke stanovisku akreditační komise ohledně akreditace Fakulty pedagogické ZČU

Akreditační komise projednala na svém únorovém zasedání žádost o reakreditaci studijních programů Fakulty pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a identifikovala některé problémy, týkající se zejména jejich personálního zabezpečení.

Západočeská univerzita již tuto věc začala intenzivně řešit: 12. února proběhlo jednání s akreditační komisí, na kterém se obě strany domluvily, jak uvedené problémy odstranit.

Bylo zahájeno správní řízení, ve kterém má fakulta měsíc na to, aby reagovala na připomínky akreditační komise.  Ty budou vypořádány do poloviny března, tak, aby je mohla akreditační komise projednat na svém dubnovém zasedání.


„Zásadní informací je, že pedagogická fakulta dostala akreditaci na čtyři roky. Vše tedy zatím běží standardně jako každý rok – přijímací řízení pro akademický rok 2016/17 ani studium stávajících studentů není nijak ohroženo,“ uvedl rektor ZČU Miroslav Holeček. Navrhované opatření se navíc netýká učitelství pro mateřské školy a pro 1. stupeň základních škol, oborů, které na pedagogické fakultě v Plzni patří k nejžádanějším.18.02.16
Zpět na seznam aktualit

Patička