Přejít k obsahu

Zrušení výuky na FPE ZČU

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR ruší Západočeská univerzita v Plzni s účinností od 11. března 2020 do odvolání kontaktní výuku. Zákaz osobní přítomnosti studentů v prostorách fakulty zahrnuje jak výuku (prováděnou např. formou přednášek, seminářů nebo konzultací), tak i konání zkoušek. Zrušen je také reprezentační ples a další akce převyšující 100 účastníků.

Aktuální nformace ke koronaviru

30. 6. 2020

Rozhodnutí rektora č. 24R/2020 - SOUHRN DOČASNÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ (aktualizované vydání)

3. 6. 2020

Rozhodnutí děkana č. 17RD/2020 o prominutí přijímací zkoušky

2. 6. 2020

Vyhláška děkana č. 15VD/2020 k organizaci a pravidlům konání přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021

27. 5. 2020

Rozhodnutí rektora č. 24R/2020 - SOUHRN DOČASNÝCH MIMOŘÁDNÝCH OPATŘENÍ

21. 5. 2020

Pokyn k organizaci děkanátu FPE

S platností od 20. 5. 2020 platí následující úřední hodiny děkanátu FPE:


Kancelář děkana a proděkanů

  • Pondělí a středa od 8:00 do 14:00 – Forstová
  • Úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 – Lavičková

Studijní oddělení

  • Středa od 11:00 do 15:00

Celoživotní vzdělávání

  • Pondělí od 11:00 do 15:00

11. 5. 2020

Úřední hodiny

  • Kancelář děkana a proděkanů
    • denně 8:00 - 14:00
  • Studijní oddělení
    • středa 11:00 - 15:00

Vyhláška děkana VD12/2020 k organizaci konce akademického roku, ochraně zdraví a změn termínů.

9. 5. 2020

Vystoupení děkana FPE ZČU pro studenty - ke konci akademického roku, zkouškám, státnicím a obhajobám

24. 4. 2020

Reakce děkana na prohlášení vlády ČR (ze dne 23. 4. 2020) 

22. 4. 2020

Informace k průběhu a ukončeni semestru - děkan FPE v Plzni ke studentům

18. 4. 2020

Západočeská univerzita se připravuje na zmírněný režim

2. 4. 2020

Druhé vystoupení děkana FPE ke studentům

22. 3. 2020

Několik slov děkana FPE ke studentům (Information in English - 4:50 min).

19. 3. 2020

Rozhodnutí rektora č. 12R/2020 - IV. DOČASNÁ MIMOŘÁDNÁ KRIZOVÁ OPATŘENÍ

Rozhodnutí rektora č. 13R/2020 - V. DOČASNÁ MIMOŘÁDNÁ KRIZOVÁ OPATŘENÍ

18. 3. 2020

INFORMACE ZČU – NOUZOVÝ STAV (COVID-19)

Informace pro vyučující ZČU - zajištění online výuky

16. 3. 2020

Vyhláška děkana č. 5/2020 - Mimořádná opatření na FPE ZČU v Plzni vyvolaná šířením viru SARS-CoV-2

13. 3. 2020

Aktuální informace ke koronaviru

ON-LINE VÝUKA V ČASE EPIDEMIE (metodické poznámky pro vysokoškolské učitele)

Zrušení doplňovacích voleb do AS ZČU

12. 3. 2020

Informace k zahraničním cestám, 12. 3. 2020, k dispozici zde. Formulář pro vyplnění informací o zaměstnancích k dispozici zde.

11. 3. 2020

Dodatek k vyjádření děkana FPE doc. RNDr. Pavla Mentlíka, Ph.D. z 11. 3. 2020 k dispozici zde.

10. 3. 2020

Vyjádření děkana FPE doc. RNDr. Pavla Mentlíka, Ph.D. z 10. 3. 2020 k dispozici zde

Slovo rektora ZČU ke studentům si můžete přečíst zde.

Pro informace k cestování prozatím využívejte informace na stránkách KHS v Plzni.

Další informace k dispozici zde.10.03.20

Zpět na seznam aktualit

Patička