Přejít k obsahu

Chceš u nás studovat už na podzim 2020? Hlas se právě teď!

Staneš se učitelem pro 21. století? Nebo si vybereš z jiných našich oborů a programů? Teď je na to ten správný čas! Hlas se k nám ještě v květnu!

Která fakulta je zakládající a zároveň co do počtu studentů největší fakultou Západočeské univerzity v Plzni? Právě ta naše. To, že jsme největší, neznamená, že učíme v obrovských skupinách a studující u nás zažijí jen „masové přednášky“. Opak je pravdou. Většina výuky probíhá formou seminářů a cvičení v menších skupinkách, každý může mluvit, formulovat svůj názor, argumentovat. Studium u nás však nejsou jen dnes tolik skloňované soft skills. Se studenty a studentkami se zabýváme do hloubky tezemi, hypotézami a teoretickými přístupy studovaných oborů, vše ale zároveň navazujeme na praxi a to zejména na tu učitelskou. Budujeme síť fakultních škol, takže dosavadní model studentské praxe bude zintenzivněn, praxe se bude více reflektovat, bude průběžná. Naši studující jsou aktivní nejen ve škole, řada z nich je v učitelské praxi již během studia a velká část z nich velmi pomáhá během momentální krize ostatním – doučují, vyučují online, hlídají děti zdravotníků, nakupují seniorům, šijí roušky. Jsme na své studenty hrdí a rádi budeme jednou pyšní i na Tebe!

Studovat u nás můžeš učitelství pro mateřské školy, první stupeň, druhý stupeň a pro střední školy a dále i neučitelské obory. Naše nabídka sahá od bakalářských programů a oborů až po ty doktorské. V nabídce najdeš jazyky, přírodní vědy, humanitní vědy, výchovy, umělecké obory. Naši nabídku i s možnými studijními kombinacemi si můžeš detailně přečíst zde.

Největší zájem v rámci dvouoborového bakalářského studia je tradičně o humanitní studijní programy. Statisticky je největší zájem o studium angličtiny, tělesné výchovy, českého jazyka a historie, jak ukazuje náš graf níže. Při takto velkém zájmu se na uvedené programy dostanou opravdu jen ti nejlepší.  Na opačném pólu statistiky počtu uchazečů jsou programy zaměřené na techniku, přírodní vědy nebo třeba na „menší“ cizí jazyky. Z ekonomického hlediska platí, že kde je absolventů nedostatek, roste cena jejich práce na pracovním trhu a naopak. Počet přihlášek na vysoké školy ani na studijní programy není nijak omezený, můžete si tedy podat přihlášek více.

Přihlášku můžeš podat elektronicky do 10. 5. (bakalářské studium a Učitelství pro 1. stupeň) nebo do 25. 5. (navazující magisterské studium).

Těšíme se na Tebe! :-) 

Leták pro zájemce o studium zde.

Jaký je aktuální stav přihlášek? Mrkni sem.21.05.20

Zpět na seznam aktualit

Patička