Přejít k obsahu

Seminář Multikulturní výchova jako průřezové téma

V rámci předmětu Multikulturní výchova a vzdělávání se dne 24. 2. 2020 uskutečnil na katedře pedagogiky seminář na téma „Multikulturní výchova jako průřezové téma“.

Setkání vedla Mgr. Kristýna Hejzlarová z organizace ADRA, která se dlouhodobě zabývá tématy globálního vzdělávání včetně migrace, předsudkové výchovy atd. Lektorka představila a doporučila studentkám oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ řadu zajímavých námětů a vhodných metodických materiálů, které lze využít pro rozvoj interkulturních kompetencí žáků v prostředí 1. stupně ZŠ. Studentky měly rovněž možnost si některé z aktivit a technik samy vyzkoušet, následně je reflektovat a prodiskutovat (např. práci s příběhem, interaktivní přednášku aj.). Získaly tak cenné podněty a inspiraci pro nadcházející výstupovou pedagogickou praxi, během které zrealizují vlastní výuku na vybrané multikulturní téma.

Markéta Zachová06.03.20
  • 24_2_2020 foto 1
  • 24_2_2020 foto 2

Zpět na seznam aktualit

Patička