Přejít k obsahu

Zeptali jsme se na nouzovou výuku akademiků i studentů. A jak to dopadlo?

Vyučující i studenti dostali do svých mailových schránek shrnutí výsledků dotazníkového šetření, které se týkalo nouzové distanční výuky. Ukázalo se, že fakulta jako celek situaci zvládla. Překvapivě vysoký byl počet akademiků i studentů, kteří se v době největší krize věnovali dobrovolnické činnosti.

Fakulta pedagogická se prostřednictvím anonymního dotazníku ptala v posledním dubnovém týdnu svých vyučujících i studujících na to, jak vnímali nouzovou výuku v době, kdy byla fakulta pro studenty uzavřena. Děkan fakulty Pavel Mentlík vypracoval souhrn výsledků tohoto šetření a rozeslal ho všem vyučujícím i studentům.

Celkově se šetření zúčastnilo 578 studujících a 67 vyučujících, z nichž byla valná většina spokojena s komunikací fakulty a až na pár výjimek jsou všichni dotazovaní přesvědčeni, že nouzovou výuku zvládli. V případě problémů či zádrhelů v komunikaci, které byly zjištěny, došlo ve spolupráci s vedoucími kateder k nápravě. Data ale rovněž ukázala, že pro značnou část vyučujících i studentů bylo toto období skutečně nelehké. 12 % vyučujících označilo tento způsob výuky za velmi obtížný a velmi náročný, v případě studujících to bylo dokonce více než 40 % respondentů.

Fakulta může být jistě hrdá na své akademiky i studenty, kteří se i přes složitosti koronavirového období zapojili do dobrovolnické činnosti. Necelých 30 % akademiků a dokonce 40 % studujících naší fakulty se účastnilo takových aktivit. Jak uvádí děkan fakulty v komentáři výsledků, „vyzdvihnout je nutné zejména zajištění dětské skupiny (mateřské školky) pro pracovníky nemocnice Privamed a on-line výuku, která byla navázána na facebookovou stránku FPE.“

Vedení fakulty děkuje všem svým zaměstnancům a studentům za to, jak kritické období zvládli. Pevně věříme, že zimní semestr už bude probíhat ve standardním režimu, na který jsme všichni zvyklí. Jak ukázalo dotazníkové šetření, i přes vynikající online možnosti 21. století je kontaktní výuka často opravdu těžko nahraditelná.

Michaela Voltrová12.06.20

Zpět na seznam aktualit

Patička