Přejít k obsahu

Proběhl seminář o vnitrofakultním hodnocení tvůrčí činnosti a projektových aktivitách

Ve středu 1. července byl na FPE realizován seminář určený jejím akademickým pracovníkům a věnovaný nové vnitrofakultní metodice hodnocení vědy a rovněž projektové činnosti na fakultě.

Akce byla realizována vedením FPE v rámci plnění Plánu realizace strategického záměru na rok 2020, který má jako priority v oblasti tvůrčí činnosti právě posílení projektových aktivit a nastavení vnitřního hodnocení tvůrčí činnosti, jež by bylo v souladu s metodikou M 17+ aktuálně platnou na národní úrovni. Po úvodním slovu proděkana FPE pro strategii tvůrčí činnosti doc. Jiřího Kohouta, jenž představil projektové priority fakulty, vystoupily zástupkyně Projektového centra ZČU (PC ZČU) dr. Lucie Václavová Čulíková a Mgr. Veronika Menšíková, které velmi detailně seznámily přítomné s projektovými příležitostmi vhodnými pro fakultu a rovněž s bohatými aktivitami PC ZČU v této oblasti. O činnosti Projektového centra FPE informoval jeho ředitel Ing. Libor Valeš. Následně doc. Kohout seznámil přítomné s principy současného hodnocení dle M17+ a její aplikací v rámci nově vytvořené vnitrofakultní metodiky. K této problematice následně proběhla bohatá diskuze, v níž se mimo jiné snad podařilo objasnit i některé otázky spojené s tzv. predátorskými časopisy a s vykazováním do OBD. V této oblasti poskytla cenné informace přítomná pracovnice Pedagogické knihovny Mgr. Marcela Sedláková. Semináře se zúčastnilo cca 35 pracovníků fakulty, ostatní mají možnost zhlédnout videozáznam z akce dostupný zde.


Vedení fakulty plánuje pokračovat v informování pracovníků o organizaci tvůrčí činnosti i nadále a chystá se připravit platformu, která by byla v této oblasti nápomocna a obsahovala by odpovídající metodické materiály.

Jiří Kohout09.07.20

Zpět na seznam aktualit

Patička