Přejít k obsahu

Vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Katedra pedagogiky Fakulty pedagogické pozvala předního odborníka na oblast inkluzivního vzdělávání v Rakousku, prof. Tobiase Buchnera, Ph.D. Na úterý 6. 11. má připravené má dvě přednášky.

Ve své první přednášce se bude zabývat teorií a praxí v inkluzivním vzdělávání v Německu a v Rakousku. Přednáška se uskuteční v budově Fakulty pegadogické, Chodské náměstí 1, místnost CH203, a to od 9:30 do 11:30. Přednáška bude na místě tlumočena z anglického do českého jazyka. 

Přednáška je zdarma, nutné však přihlášení zde.

Druhá přednáška je na téma: Biografický a participativní výzkum v (inkluzívním) vzdělávání. Přednášejícími jsou prof. Tobias Buchner (Martin Luther University Halle-Wittenberg, Halle, Německo), PhD. a doc. PhDr. Jan Šiška. V přednášce se zaměříme na dva vybrané směry ve výzkumu v oblasti inkluzívnímu vzdělávání: biografický a participativní výzkum. Biografický výzkum byl doposud prováděn pouze ojediněle. V přednášce představíme na ilustrativních příkladech silné stránky tohoto přístupu, doplníme jej o participativní výzkumný směr a jeho význam pro hlubší pochopení vzájemných interakcí ve vztahu k inkluzi a k vyloučení. Přednáška proběhne opět v místnosti CH203 od 13:00 do 14:30. Přednáška bude v angličtině bez tlumočení.

Srdečně zveme studenty a akademické pracovníky nejenom z Fakulty pedagogické ZČU.03.11.19

Zpět na seznam aktualit

Patička