Přejít k obsahu

Návštěva rusisty Univ. Prof. Dr. Fedora B. Poliakova a bohemisty Univ. Prof. Dr. Stephana Michaela Newerkly

Ve dnech 21. 10. až 23. 10. 2019 proběhla na FPE ZČU v Plzni návštěva rusisty Univ. Prof. Dr. Fedora B. Poliakova a bohemisty Univ. Prof. Dr. Stephana Michaela Newerkly z Institut für Slawistik, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien. Návštěva se uskutečnila v rámci celouniverzitního projektu ESF pod organizací katedry ruského jazyka.

Slavisté z vídeňské univerzity jednali s děkanem FPE doc. RNDr. Pavlem Mentlíkem, Ph.D. o perspektivách spolupráce a diskutovali o aktuálních otázkách vysokoškolské přípravy slavistů, bohemistů a budoucích učitelů obecně a také o stavu rakouského a českého školství.

Při jednání u kulatého stolu s katedrou ruského jazyka a katedrou českého jazyka a literatury FPE slavisté z vídeňské univerzity podrobně představili profily svých pracovišť. Vídeňská slavistika je nejstarší slavistikou na světě. V současné době má asi 2000 studentů a v jednotlivých studijních programech je zastoupena naprostá většina slovanských jazyků . Odborně se zaměřuje především na výzkum v oblasti areálových jazykových kontaktů a významně rozvíjí tradici fungování Vídně coby prostředí pro efektivní setkávání představitelů různých národů historického prostoru Rakouska-Uherska. S kolegy z KČJ a KRF páni profesoři posoudili odborné průniky činnosti kateder a také analyzovali efektivitu struktury pregraduální přípravy studentů oborů shodného typu.

Pro studenty ruského jazyka proslovil Prof. Poliakov přednášku „Ruská kultura ve Vídni v první polovině 20. století“ a pro bohemisty Prof. Newerkla přednášku s názvem  „Areály jazykového a kulturního kontaktu ve střední Evropě a česko-rakouské styčné body“.

Kromě toho Prof. Poliakov a Prof. Newerkla navštívili univerzitní knihovnu a fakultu designu a umění.

Dosavadní spolupráce obou institucí se odehrává především na bázi programu AKTION Česká republika – Rakousko, spolupráce ve vědě a vzdělávání pro podporu bilaterální spolupráce, a to prostřednictvím stipendií na akademické a studentské stáže a exkurze. V rámci tohoto programu budou na Institut für Slawistik, Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien 18. 11. 2019 přednášet Mgr. Michaela Pešková, Ph.D. a Mgr. Andrej Artemov, Ph.D. z katedry ruského jazyka FPE.

 



30.10.19
  • DSC_6980
  • DSC_6992
  • DSC_7002
  • DSC_7003

Zpět na seznam aktualit

Patička