Přejít k obsahu

Setkání akademické obce fakulty pedagogické

Ve čtvrtek odpoledne se setkala akademická obec fakulty, aby prodiskutovala plány, se kterými přichází nové vedení fakulty. 

Děkan, jednotliví proděkani a tajemník fakulty představili svou vizi v jednotlivých oblastech a pohovořili o záležitostech, jež se aktuálně řeší. Přítomní byli informováni o nově připravovaném organizačním řádu fakulty, dále o přijímacím řízení, hodnocení tvůrčí činnosti, plánovaných změnách v oblasti celoživotního vzdělávání a způsobu komunikace uvnitř fakulty i navenek. O těchto a jiných tématech se poté také diskutovalo. Některými z dalších témat byla například rekonstrukce budov či hodnocení akademických pracovníků.

Setkání se z důvodu probíhající rekonstrukce uskutečnilo v menší učebně, než bylo původně plánováno. Vedení fakulty chce všem poděkovat za účast navzdory těmto ztíženým podmínkám a děkuje též za všechny dotazy a podněty.01.11.19
  • 1_Image

Zpět na seznam aktualit

Patička