Přejít k obsahu

Pedagogika pohybové prevence - podmínky přijímání ke studiu

Děkan Fakulty pedagogické ZČU v Plzni vyhlašuje podle § 49 Zákona č. 111/1998 Sb. pro akademický rok 2018/2019 dodatečné přijímací řízení do nově akreditovaného navazujícího magisterského studijního programu Pedagogika pohybové prevence.

Jedná se o studijní program double-degree uskutečňovaný společně s Technickou univerzitou v Chemnitz v Německu. Absolventi obdrží diplom o absolvování Západočeské univerzity v Plzni i diplom Technické univerzity v Chemnitz.

Podrobnější informace naleznete ve vyhlášce děkana č. 11VD/2018.31.05.18

Zpět na seznam aktualit

Patička