Přejít k obsahu

Vyhlášení konečných výsledků řádných voleb do AS FPE ZČU

Volební komise pro řádné volby do AS FPE ZČU pro období 2018 až 2019 dne 27. 11. 2017 na 4. jednání vyhodnotila volby, které se uskutečnily ve dnech 9. a 10. listopadu 2017, jako platné. K rukám předsedy komise nebyla doručena žádná námitka. Volební komise vyhlásila konečné výsledky voleb, které se shodují s předběžnými výsledky vyhlášenými 10. listopadu 2017. Zápis ze 4. jednání volební komise je umístěn na úřední desce.

Ve volební části akademických pracovníků bylo odevzdáno 107 hlasovacích lístků pro 34 kandidátů. Všechny odevzdané lístky byly platné. Do senátu bylo zvoleno 13 nejúspěšnějších kandidátů. Kandidáti na dalších pozicích zůstávají náhradníky. O pořadí v případě shodnosti hlasů rozhodl los.

Ve volební části studentů bylo odevzdáno 176 hlasovacích lístků pro 13 kandidátů. Komise vyřadila 8 neplatných lístků kvůli odevzdání do nepatřičné urny a chybnému způsobu vyznačení kandidátů. Do senátu bylo zvoleno 8 nejúspěšnějších kandidátů, mezi nimiž je právě jeden student doktorského studijního programu. Kandidáti na dalších pozicích zůstávají náhradníky. O pořadí v případě shodnosti hlasů rozhodl los.

V souladu s článkem 10 odst. 3 Volebního a jednacího řádu AS FPE ZČU tímto zaniká činnost volební komise.29.11.17

Zpět na seznam aktualit

Patička