Přejít k obsahu

Celofakultní soutěžní přehlídka SVOČ 2017

V pátek 28. 4. 2017 proběhla Celofakultní soutěžní přehlídka SVOČ 2017 ve Veleslavínově ulici Fakulty pedagogické ZČU v Plzni, do které bylo z kateder nominováno 8 soutěžících ve dvou kategoriích: oborové a oborově didaktické. Soutěžící prezentovali své práce a po každé prezentaci následovala krátká diskuse.

Komise měla opravdu nelehký úkol z velmi kvalitních a oborově heterogenních prací vybrat vždy tři nejlepší. Všem soutěžícím patří velké poděkování za jejich práci i výkony během soutěže. Bylo stanoveno pořadí soutěžících v obou kategoriích. Studenti, kteří obsadili první tři místa v každé kategorii, byli oceněni mimořádným stipendiem děkana fakulty. V kategorii oborové se na prvním místě umístila Bc. Zuzana Martínková s prací na téma: Narození a smrt v barokních Horažďovicích. Druhé místo obsadila Jiřina Karasová s prací: Dětství v poezii Williama Wordswortha a třetí místo zaujal Tomáš Korel s prací na téma Řešení multiplatformního počítačového prostředí školy s Linux operačními systémy. V kategorii oborově didaktické první místo obsadila Barbora Průšová s prací na téma: Osobnost vysokoškolského pedagoga v procesu utváření profesního sebeobrazu studentů FPE, druhé místo zaujala práce Jitky Vlkové s prací na téma: Zlomky v učivu matematiky 1. stupně ZŠ a třetí místo obsadila Jana Hlavová s prací na téma: Slohové útvary na 1. stupni základní školy.

 

RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.
proděkanka pro vědeckou činnost fakulty a projekty

svoc1

svoc2

 26.05.17

Zpět na seznam aktualit

Patička