Přejít k obsahu

Studenti FPE převzali stipendium

Při slavnostním aktu dne 24.října 2017 předal rektor Miroslav Holeček 4 studentům Fakulty pedagogické Západočeské univerzity mimořádné stipendium za úspěchy a reprezentaci univerzity v oblasti sportu. Další stipendia předali oceněným hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard a primátor města Plzně Martin Zrzavecký.

Přehled oceněných studentů Fakulty pedagogické:

MIMOŘÁDNÉ STIPENDIUM REKTORA ZČU ZA SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY

Roman Bischof, Fakulta pedagogická

Student se s úspěchem účastní závodů v plavání:

M ČR léto dospělí: 1. místo 50m P, 4. místo 100m P

M ČR zima dospělí: 2. místo 50m P, 3. místo 200m P, 4. místo 100m P

3 x 1. místo ČAH

Veronika Kubínová, Fakulta pedagogická

Členka reprezentace ČR v orientačních závodech na horských kolech:

Mistrovství světa juniorů: 1. místo krátká trať, 1. místo dlouhá trať, 3. místo závod s hromadným startem, 3. místo štafety

Mistrovství ČR dospělí: sprint - 2. místo

Ondřej Olšar, Fakulta pedagogická

Člen reprezentace ČR v triatlonu, U 23

FTVŠ Super sprint Bratislava finále, 2. místo - junioři

2017 Cagliari ITU Triathlon World Cup, 43. místo - muži

2017 Düsseldorf ETU Sprint Triathlon European Champioships, 33. místo - muži

MIstrovství ČR Tábor, český pohár, 1. místo - junioři

Velence ETU U23 Triathlon European Championships, 31. místo

ITU World Triathlon Grand Final Rotterdam - World Championship, 38. místo - U23

Tereza Petržilková, Fakulta pedagogická

Členka reprezentace ČR v atletice v běhu na 400m, účastnice Mistrovství Evropy družstev v Lille 2017.

Mistrovství ČR – 1. místo 4x400m, 2. místo 400m

Akademické mistrovství ČR, 2 x 1. Místo

STIPENDIUM PLZEŇSKÉHO KRAJE

Bohumil Blecha, Fakulta pedagogická

Student se dlouhodobě a vysoce nad rámec svého studia angažuje v projektech uměleckého vzdělávání, vede několik hudebních a dramatických kroužků, spolupracuje se ZUŠ v Rokycanech a je lektorem osobnostních a dramaticko-výchovných projektů centra JOHAN (Projekt K3 do škol). Aktivně se podílí na organizování regionálních přehlídek dětských dramatických aktivit v Plzeňském kraji, které jsou podporovány granty Plzeňského kraje (Poezie na rynku – Klatovy, Dětský divadelní Tartas – Dobřany). Pracuje na svém pedagogickém rozvoji, účastní se aktivně seminářů a tvůrčích dílen doma i v zahraničí.

STIPENDIUM MĚSTA PLZNĚ

Tereza Brejchová, Fakulta pedagogická

Studentka dlouhodobě spolupracuje s Hvězdárnou v Rokycanech a Plzni - podílí se na organizaci přednášek a akcí pro veřejnost, zpracovává materiálů apod. V červnu 2017 se zúčastnila celostátního kola Soutěžní přehlídky diplomových, rigorózních a bakalářských prací z didaktiky fyziky a se svou bakalářskou prací s názvem „Metodika pozorování planetkových zákrytů“ se umístila na 2. místě. Práci rovněž úspěšně představila na konferenci „Veletrh nápadů učitelů fyziky 22“, která se konala v září 2017 v Olomouci. Studentka se rovněž aktivně zapojila do organizování a příprav celostátní konference s názvem „Konferenci o životě a díle Josefa Františka Smetany“, která se uskutečnila v březnu 2017 v Západočeském muzeu v Plzni.25.10.17
 • F_A20_4415
 • F_A20_4417
 • F_A20_4418
 • F_A20_4420
 • F_A20_4422
 • F_A20_4424
 • F_A20_4426
 • F_A20_4429
 • F_A20_4472
 • F_A20_4492
 • F_A20_4493
 • F_A20_4515
 • F_A20_4538
 • F_A20_4539
 • F_A20_4558
 • hejtman PlzeŚskāho kraje Josef Bernard_Kristžna Khodlov†
 • prim†tor mōsta Plznō Martin Zrzaveckž_Jakub śilhavž
 • rektor Z¨U Miroslav Holeüek_Marie Hor†ükov† (1)
 • rektor Z¨U Miroslav Holeüek_Marie Hor†ükov† (2)

Zpět na seznam aktualit

Patička