Přejít k obsahu

Projekty

PROJEKT COMENIUS

Project Title: CEFR_VL Common European Framework of Reference in Visual Literacy

Project Number: 538568-LLP-1-DE-COMENIUS-CMP

Výzkumná zpráva z projektu/Forschungsbericht    (http://fpe.zcu.cz/kvk/FORSCHUNGSBERICHT-P4-na-web.pdf.pdf)

Titel: Professionelle Kompetenzen der tschechischen Lehrerinnen und Lehrer im kompetenzorientierten Kunstunterricht.

Transfer des Referenzrahmens in die Lehrerbildung

 

Projekty

KATEDRA VÝTVARNÉ KULTURY PLZEŇSKÉ VEŘEJNOSTI, DĚTEM A MLÁDEŽI ANEB UMĚNÍ JAKO VÝCHODISKO EDUKAČNÍCH PROGRAMŮ V MEZINÁRODNÍM KONTEXTU

Trvání: 01.01.2018 - 31.12.2018
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti

Trvání: 01.10.2017 - 29.02.2020
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Den plzeňské keramiky

Trvání: 01.01.2017 - 31.12.2017
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Galerie KVK

Trvání: 19.02.2014 - 31.12.2014
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Evropska tematicka sit pedagogiky umeni

Trvání: 01.01.2014 - 31.12.2015
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Projekt "Žhavé sklo"

Trvání: 01.12.2012 - 30.09.2015
Poskytovatel: EUROPEAN COMMISSION-Strukturální fondy ()
Detail projektu

Multimediální podpora předmětu Artefiletika

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Plzeňské galerijní animace 2012

Trvání: 01.01.2012 - 31.12.2012
Poskytovatel: Nadační fond pro podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže ()
Detail projektu

Children´s Identity, Culture and Media in Visegrad Context

Trvání: 01.09.2011 - 31.08.2012
Poskytovatel: International Visegrad Fund ()
Detail projektu

Projekt mezinárodní konference s názvem Childrens Identity, Culture and Media in Visegrad Context

Trvání: 01.01.2011 - 30.11.2011
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Inovace studijních předmětů "Umění a sebepoznávání" a "Zážitkové aktivity v kontextech vizuální kultury"

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Mezinárodní konference o mediální výchově a pedagogice

Trvání: 01.01.2009 - 30.11.2009
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Multimediální podpora předmětu předmětu Reflektivní praxe a výzkum ve výtvarné výchově 2

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Použití hypermédií a programů pro pojmové mapování a tvorbu storyboardů k analýze a rekonstrukci audiovizuálního sdělení v mediální výchově

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2011
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Tvorba interaktivního výukového materiálu pro podporu předmětů "Nová média ve výtvarné výchově" a "Multimediální aplikace ve výuce"

Trvání: 01.01.2009 - 31.12.2009
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Výtvarné osobnosti plzeňska

Trvání: 16.07.2008 - 12.11.2008
Poskytovatel: Nadační fond pro kulturní aktivity občanů města Plzně ()
Detail projektu

Multimediální podpora předmětu Reflektivní praxe a výzkum ve výtvarné výchově

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Tvorba nového předmětu Mediální výchova

Trvání: 01.01.2007 - 31.12.2007
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Jiné cesty k umění

Trvání: 01.03.2006 - 30.11.2006
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Multimediální učebna specializovaná na difitální audiovizuální tvorbu.

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Teoretická východiska výukového využití programů pro mapování pojmů a jejich experimentální ověření v hypermediálním učebním prostředí

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2007
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky ()
Detail projektu

Tvorba nového předmětu "Galerijní animace"

Trvání: 01.01.2006 - 31.12.2006
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ()
Detail projektu

Neobvyklá setkání s originálními uměleckými výtvory - 3 výstavy výtvarného umění

Trvání: 14.09.2005 - 30.11.2005
Poskytovatel: Plzeň, statutární město ()
Detail projektu

Galerijní animace

Trvání: 01.09.2005 - 31.12.2005
Poskytovatel: Krajský úřad Plzeňského kraje ()
Detail projektu


Patička